Reikšmė
Kokybės aspektai 2015P2 2016P2 2017P2 2018P2 2019P2 2020P1 2020P2 2021P1
Navigacija, funkcionalumai, informacijos pateikimas, turinys yra patogūs naudotojui 8 8 8 8 8 9 8 8
Pateikiama informacija yra naudinga 8 8 9 8 8 9 8 8
Pateikiamas turinys yra aiškus 8 8 8 8 8 9 8 8
Paaiškinimai:
Vertinimui naudota 10 balų skalė, kur 1 reiškia žemiausią, o 10 - aukščiausią vertinimą.