Reikšmė
Pavadinimas 2018 2019 2020 2021
Įstaigų atvirų duomenų rinkinio kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale 157 2 36 56