Reikšmė
Pavadinimas 2018 2019 2020
Įstaigų atvirų duomenų rinkinio kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale 157 2 36