Reikšmė
Kokybės vertinimas 2016P2 2017P2 2018P2 2019P2 2020P1 2020P2 2021P1 2021P2
Greičiau neigiamai 3 2 1 1 1 3 1 3
Greičiau teigiamai 47 41 56 57 49 52 49 41
Nei neigiamai, nei teigiamai 21 17 12 15 14 17 15 26
Neigiamai 1 1 4 0 1 1 0 1
Nežino/neatsakė 0 0 0 6 3 4 3 3
Teigiamai 28 39 27 22 33 24 32 26