Reikšmė
Pavadinimas 2018 2019 2020 2021 2022
Įstaigų atvirų duomenų rinkinio kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale 157 2 36 56 46